מדיניות האיכות

חברת "הזרע" שואפת להיות ספק מובחר בשוקי הליבה שלה, וזאת באמצעות אספקת מוצרים איכותיים ומתן שירות מצוין ללקוחותיה. חברת "הזרע" מודעת לכך שהצלחתה תלויה באספקת מוצרים ושירותים העונים לצרכי לקוחותיה.

הפעילות העסקית של חברת "הזרע " מתמקדת בייצור ומכירת זרעים בעלי פוטנציאל רווח גבוה ללקוח. על מנת להבטיח את איכות הזרעים, אנו שואפים לכך שכל פעילויותינו יבוצעו בסטנדרטים גבוהים כפי שהם מקובלים בתעשייה.

כולנו ב"הזרע " שואפים לספק לעובדינו סביבת עבודה מתאימה ובטוחה בה יוכלו להתפתח ולשגשג.

אנו מיישמים סטנדרטים גבוהים של איכות, בטיחות ודאגה לסביבה בפעילותנו העסקית. כדי להשיג חזון זה, אנו מתחזקים מערכת משולבת של איכות בטיחות והגנת הסביבה אשר מתוכננת כך שתובטח מחויבותנו לשיפור מתמיד.

מדיניות האיכות של הזרע היא להנחות בעקביות את העובדים לציית ולפעול לפי כל החוקים והתקנות החלים על פעילותנו ובכל ההיבטים המהותיים. כך אנו מצפים מהעובדים לפעול לפי השכל הישר ולהפעיל שיקול דעת בעת התנהלותם העסקית, ולפנות לקבלת הנחיה לגבי אופן הפעולה המיטבי כאשר האחרון אינו ברור.

גישתנו ומחויבותנו לאיכות זמינים ומוצגים בפני עובדינו, לקוחותינו, ספקינו ושותפינו.

הנהלת היחידה העסקית, כגוף וכבודדים אחראים, כל אחד בתחומו, ליישום מלא של מדיניות זו.

רמי דר
מנכ"ל

הסמכות והתעדות

ISO9001

ISO9001

תקן למערכת ניהול איכות

GSPP

GSPP

תנאים נאותים לאתרי יצור של זרעי עגבניה וצמחי עגבניה צעירים

NAL

NAL

תקן למעבדות בחברות זרעים אשר מבצעות בדיקות איכות בזרעים או/ו ב(חלקי) צמחים

 

ISO 14001

תקן למערכת ניהול סביבתי

SI OHSAS 18001

SI OHSAS 18001

מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

ISO 17025

ISO 17025

תקן לכשירות מעבדות בדיקה וכיול