חקלאות חובקת עולם

גם ביתד נאמן, במעריב, באגרונט, בישראל היום ובמגזין יבול שיא מסקרים את האירוע בניר חן ומשבחים את הזנים שלנו