חקלאות חובקת עולם

גם ביתד נאמן, במעריב ובאגרונט מסקרים את האירוע בניר חן ומשבחים את הזנים שלנו