מלון "פוקסי"

מלון "פוקסי" אצל המגדל יריב לוביש בעין יהב. שתילה של 23.09.18, 65 ימי גידול.

"פוקסי" – מלון זהוב עם פסים, צמח חזק, עתיר יבול. כמובן שהוא גם טעים.