מידע חשוב בנוגע לוירוס הקורונה / COVID-19

אנו עוקבים באופן פעיל אחר מגפת וירוס הקורונה/ COVID-19, ומצייתים להנחיות ממשלתיות, ואוכפים את אותן ההמלצות בקרב הצוותים שלנו. אנו נשארים נגישים וממשיכים לקבל הזמנות ולהוציא משלוחים לכל היעדים, כל זאת מבלי לפגוע בבריאות ובבטיחות העובדים והלקוחות שלנו. למידע נוסף לחצו כאן.