תודה לכם, חקלאי ישראל!

רק רצינו לומר תודה.
תודה לחקלאים שקמים לפני עלות השחר, יוצאים לשדות ולחממות ונשארים בעבודה עד צאת הנשמה בימים לא פשוטים שכאלה.
זאת כדי להבטיח מזון טרי ובריא לכל תושבי ישראל.
אז תודה לכל החקלאים באשר הם! #פריהארץ