תודה לכם!

תודה לכם החקלאים שמאכילים את העולם ומספקים מזון בריא. תודה למפעילים הלוגיסטיים על המשלוחים שיוצאים ומגיעים בזמן ותודה לקמעונאים שתמיד שומרים על האספקה השוטפת. אתם לוקחים על עצמכם סיכון מדי יום כדי שהמקררים והמזוות שלנו יישארו מלאים. אנו גאים בכם, עכשיו יותר מתמיד!