אבגרו

הצטיין במבחני זנים ובחלקות מסחריות
מתאים למספוא ולגרעינים
מתאים לגידול בכל סוגי הקרקעות כולל מליחות
עמיד לרביצה
מתאים גם לגידול בתנאי בעל
עמידות טובה לחילדון הקלח ולחילדון הגבעול
הפריה טובה, מיקום טוב לקלח

תירס מספוא