אביגיל

איכות פרי מצוינת לחממה.

עגבנית אביגיל של הזרע
צורת הפרי:
כדורי פחוס

משקל (גרם):
160-210

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה, בית רשת

עונות שתילה מיטביות:
סתיו, חורף

המלצות אגרוטכניות:
הזן חונט היטב בחורף, לכן יש לשקול דילול תפרחות בהן יותר מ-6-7 פירות

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV


גרסת הדפסה