אופל

חמניית שלי
ימים לפריחה:
74

גובה (ס"מ):
170

יבול (ק"ג לדונם):
300-400

יבול סוג א (%):
85+

משקל אלף (גרם):
185

אורך זרעון (מ"מ):
21-22