אורורה

כנת דלועיים, מתאימה לאבטיח –  מבטיחה בכירות ואיכות פרי מעולה.

כנה דלועיים TZ-148
סוג הכנה:
לגנריה

חוזק הכנה:
בינוני

התאמה:
אבטיח

עונות שתילה מיטביות:
חורף, עמיד

עמידויות:

(Fusarium oxysporum f.sp niveum) race 1,2; Fom (Fusarium oxysporum f.sp.melonis) race 0, 1,2 and 1,2, Foc;