אורנלה

מיני פלאם בעל פרי מאורך לקטיף בבודדים, מוצקות טובה מאוד וחיי מדף ארוכים.

עגבניית אורנלה
צורת הפרי:
אובלי

שיטת גידול:
חממה, בית רשת ושטח פתוח בהדליה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

בריקס:
7-8

עמידויות:

HR: Fol (race 1,2), ToMV, Pst
IR: Mi, Mj, TYLCV, TSWV


גרסת הדפסה