אור

בלוקי כתום בכיר בעל גודל פרי מתון

מידות הפרי(קוטרXאורך):
9X10

הבשלה:
בכיר

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
בינוני זקוף

שיטת גידול:
במבנים בהדלייה ספרדית

עונות שתילה מיטביות:
סתיו

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2,3
IR: TSWV