איתן

אחסון טוב.

בצל איתן
הבשלה:
מאוחרת

צורה:
כדורי

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
חום

טעם:
מעט חריף

חודשי אחסון:
6 חודשים בממוצע באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
חורף