אסף

זן חסה רומית לשתילות קיץ, בעל סבילות להחמת קצות עלים, הפרגה ומחלת הפוזריום

חסה אסף
משקל (גרם):
400-600

צורת הקולס:
זקוף

צבע:
ירוק (גוון "נגה")

עונות שתילה מיטביות:
קיץ

מספר ימים משתילה לקטיף:
30-50

סבילויות:
: סבילות טובה להחמת קצות עלים, הפרגה ומחלת הפוזריום