אקסטזי

מצטיין באיכות פרי, חיי מדף ארוכים, ובעל פוטנציאל יבול גבוה.

אבטיח אקסטזי
צורה:
עגול

משקל (ק"ג):
2-3

קליפה:
ירוק כהה עם פסים בהירים יותר

בריקס:
גבוה מאוד

עונות שתילה מיטביות:
אביב, אביב מאוחר

המלצות אגרוטכניות:
על מנת לשפר את ביצועי הזן עדיף להרכיב על כנה: NiZ 54-07 (טיפוס לגנריה)