ארטי

  • פרי צילנדרי מעט בולבוסי
  • צבע ירוק אטרקטיבי
  • מתאים לשתילות אביב
  • יבול גבוה
  • צמח חזק
  • קל קטיף
קישוא ארטי