בוס

מכלוא פרטנוקרפי לעונת החורף, עתיר יבול ומצטיין באיכות פרי
צמח חזק בעל אופי צימוח פתוח וניבה מתמשכת
קצב מילוי פרי מהיר

חודשי אחסון:
חיי מדף ארוכים

עמידויות:

IR: כשותית (Pcu) וקימחון (St)


איכות ואורך הפרי (ס"מ):
16-18

עונות שתילה מיטביות:
חורף: 25 באוקטובר – 15 בדצמבר