בית השיטה

עתיר יבול במחזור שלחין, בכיר מאד, נמוך, עמיד לרביצה, גרגר גדול.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה

איכות אפייה:
טובה

ימים מהצצה להשתבלות:
70-80

גובה הצמח (ס"מ):
70-80

יבול (ק"ג/דונם):
500-700

עמידויות שדה:
חלדון צהוב רביצה

צבע גרגיר:
חום בהיר

משקל אלף/גרם:
44-48