גדיש

עתיר יבול, מצטיין בעיקר בתנאי גידול בינוניים וטובים

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה, תחמיץ

איכות אפייה:
טובה

ימים מהצצה להשתבלות:
85-95

גובה הצמח (ס"מ):
90-95

יבול (ק"ג/דונם):
500-700

עמידויות שדה:
חלדון קנה, חלדון עלה, ספטוריה

צבע גרגיר:
לבן

משקל אלף/גרם:
42-46