גוב

מצטיין באחידות פרי ללא התארכות הפרי ביציאה מן החורף. משקל אחיד, חנטת קור טובה.

פלפל גוב
מידות הפרי(קוטרXאורך):
9X9

משקל (גרם):
180-220

הבשלה:
מוקדמת

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
זקוף וחזק

שיטת גידול:
חממות, בתי רשת, מצויין למנהרות

עונות שתילה מיטביות:
סתיו

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2,3
IR: TSWV