גלבוע

זן פרוביאני שעיר. מתאים לגידול באדמות בינוניות וכבדות ובלבד שתהיינה מנוקזות היטב. האוכלוסייה תחזיק מעמד 4-3 שנים בהתאם לתנאי הגידול וממשק הקצירים. הצמחים מגיעים לגובה של 75-60 ס”מ. בקיץ אפשר לקצור כל 30 יום לשחת או כל 23 יום לייצור כופתיות איכותיות עם תכולת חלבון גבוהה. הזן מתאים במיוחד לתנאים סובטרופיים וגדל היטב הן בטמפרטורות קיץ גבוהות והן בתנאי חורף ממוזג. מגודל בהצלחה בארצות אגן הים התיכון וכן באפריקה, מרכז ודרום אמריקה (כולל באזור קווי הרוחב המשווניים).

אספסת