גלילאה

איכות חממה בשטח פתוח.

עגבניית גלילאה
צורת הפרי:
מאורך

משקל (גרם):
130-170

שיטת גידול:
שטח פתוח – שרוע או הדליה

עונות שתילה מיטביות:
אביב

המלצות אגרוטכניות:
מתאים לתקופות בהן יש פעילות מועטה של כנימת עש הטבק. הדליה ספרדית עשויה להעלות את היבול ואת גודל הפרי.

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV, Pst
IR: Mi, Mj, Sl,TSWV