גליל

אפיל למחצה, עתיר יבול במיוחד, גרגר לבן, עמיד מאד לרביצה.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
תחמיץ

איכות אפייה:
טוב

ימים מהצצה להשתבלות:
80-90

גובה הצמח (ס"מ):
90-95

יבול (ק"ג/דונם):
600-800

עמידויות שדה:
חלדון קנה, חלדון עלה, ספטוריה, רביצה

צבע גרגיר:
לבן

משקל אלף/גרם:
40-44