גלינה

יבול גבוה בטמפרטורות חמות וקרות.

צורת הפרי:
כדורי

משקל (גרם):
150-200

שיטת גידול:
שטח פתוח – שרוע או הדליה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

המלצות אגרוטכניות:
עקב פוטנציאל יבול גבוה יש לבנות צמח חזק יש לבחון הגברת דישון באשלגן כשבועיים לפני תחילת הקטיף, יש להקפיד על הדברת מחלות עלים והקטנת אוכלוסיות כנימת עש הטבק

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV
IR: TYLCV