ג'סטינה

זן צ'רי לקטיף באשכולות, בעל עוצמת צימוח בינונית, מוצקות טובה וחיי מדף ארוכים מאוד, עמיד לסידוקים.

עגבניית ג'סטינה
צורת הפרי:
כדורי

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה

עונות שתילה מיטביות:
סתיו, קיץ

בריקס:
6.5-7.5

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Ff, For
IR: Mi, Mj, TYLCV