דונאטו

איכות מצוינת, יבול גבוה ואחידות גודל מעולים. הזן מרשים במופעו ואחידותו במיון ובשיווק

Donato