דיאגו

יבול גבוה, מתאים לגידול רב-עונתי. סביל לתנאי גידול משתנים, מופע ואיכות מרשימים.

Diego