דאריאל

עתיר יבול, עלווה רבה, עמידות שדה לספטוריה.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה, תחמיץ

איכות אפייה:
טובה מאוד

ימים מהצצה להשתבלות:
95-100

גובה הצמח (ס"מ):
95-100

יבול (ק"ג/דונם):
500-700

עמידויות שדה:
חלדון עלה, ספטוריה

צבע גרגיר:
לבן

משקל אלף/גרם:
38-40