הרקולס

בכירות וריכוז יבול בגידול בשטח פתוח

הבשלה:
בכיר

שיטת גידול:
שדה פתוח

עמידויות:

HR: PMMoV:1-2, PVY:0,1,1-2, PepMov, Pepymv
IR: Pc, CMV


החברה:


מידות הפרי(קוטרXאורך):
11x12

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
קומפקטית בעל כיסוי עלוותי טוב

עונות שתילה מיטביות:
אביב-קיץ