זיו

מתאים לתנאים קשים וטובים כאחד.

חיטת לחם גליל
שימוש עיקרי:
אפייה

איכות אפייה:
טובה מאוד

ימים מהצצה להשתבלות:
75-80

גובה הצמח (ס"מ):
80-100

יבול (ק"ג/דונם):
400-600

עמידויות שדה:
חלדון עלה, ספטוריה

צבע גרגיר:
חום

משקל אלף/גרם:
40-44