חנית

זן בעל פרי איכותי מוצק ביותר ומגוון עמידויות לרבות לקמחונית.

צורת הפרי:
כדורי

משקל (גרם):
150-200

שיטת גידול:
שטח פתוח – שרוע או הדליה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

המלצות אגרוטכניות:
מומלץ להמתין לקטיף לאחר קבלת צבע ולא במפנה לצורך קבלת צבע סופי מיטבי. מתאים לגידול בהדליה נמוכה או בשרוע בעומד של 1,100-1,200 צמחים לדונם. בכדי לשמר גודל פרי עד סוף העונה מומלץ לזרד בהתחלת הגידול המודלה ל-2-3 ענפים.

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV
IR: Mi, Mj, TYLCV, Lt, TSWV