טלסטאר

מצטיין בניבה מתמשכת בשטח פתוח

מידות הפרי(קוטרXאורך):
9x10

הבשלה:
בכיר

דופן הפרי:
עבה

אופי צימוח:
קומפקטי

שיטת גידול:
הדלייה ספרדית בשטח פתוח

עונות שתילה מיטביות:
אביב קיץ

עמידויות:
HR:PMMoV-1,2,3 Xcv-1,2,3