יולי

זן אפיל בשבועיים מאפונה דן
זן זקוף
עתיר יבול לשחת

אפונה