כדורי אדום

זן בעל אשרוש כדורי בצבע אדום עד סגול. משמר צבעו הטוב ואינו מתעצה גם באיחור באסיף.

סלק כדורי אדום
צורת שורש:
כדורי

צבע שורש:
אדום עמוק

עונות זריעה מיטביות:
אביב עד סתיו

הבשלה:
55-80 יום בהתאם לעונה