לאופרד

בעל יבול גבוה ואחידות צורה.

אבטיח לאופרד
צורה:
עגול

משקל (ק"ג):
2-3

קליפה:
ירוק בהיר עם פסים כהים (טייגר)

בריקס:
גבוה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, אביב מאוחר

המלצות אגרוטכניות:
מתאים להרכבה על כנות Niz 54-07 (טיפוס לגנריה) או TZ-148