להט

חיי מדף טובים.

אבטיח להט
צורה:
מוארך

משקל (ק"ג):
9-11

קליפה:
ירוק כהה

בריקס:
גבוה מאוד

עונות שתילה מיטביות:
בטווח העונות המתאימות לשתילות אבטיחים

המלצות אגרוטכניות:
על מנת לשפר את ביצועי הזן עדיף להרכיב על כנה – TZ-148 או דומה