לוסיאן

זן מיני פלאם, חזק ופורה ביותר לגידול ארוך.

עגבניית לוסיאן
צורת הפרי:
מאורך

כתפיים ירוקות:
+

שיטת גידול:
חממה ובית רשת

עונות שתילה מיטביות:
קיץ, סתיו

בריקס:
6.5-7

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Pst, Ff
IR: Mj