לוסיפלוס

זן צ'רי מאורך, עתיר יבול ובעל טעם מעולה.

עגבניית לוסיפלוס
צורת הפרי:
מאורך

שיטת גידול:
חממה ובית רשת

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה

בריקס:
7.5-8.5

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, Pst
IR: Mi, Mj, Sl