לילך

הזן המצטיין בהתאמה לגידול קיצי בטמפרטורות גבוהות

חסה לילך
משקל (גרם):
400-800

צורת הקולס:
כדורי פחוס

בסיס הקולס:
שטוח

צלעות:
חלקות

צבע:
ירוק בינוני

עונות שתילה מיטביות:
קיץ

מספר ימים משתילה לקטיף:
35-50

סבילויות:
סבילות גבוהה להפרגה ולהחמה קצות עלים (Tip burn)
חשוב להימנע מעודפי מים עקב צמידות תחתית הקולס לקרקע