לימונסיטו

צ'רי צהוב עם איכות פרי טובה וטעם נפלא

עגבניית לימונסיטו
צורת הפרי:
אובלי

שיטת גידול:
חממה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, סתיו

בריקס:
8-9

עמידויות:

HR: Vd, ToMV, Pst