מאדים

בעל צבע אדום כהה עתיר יבול.

בצל מאדים
הבשלה:
בינונית

צורה:
כדורי מעט שטוח

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
אדום

טעם:
מעט חריף

חודשי אחסון:
3-5 חודשים באחסון מקיף

עונת זריעה מיטבית:
חורף