מיניפול

חיי מדף ארוכים, יבול טוב, מתאים לשימוש כמפרה.

אבטיח מיניפול
צורה:
עגול

משקל (ק"ג):
2-3

קליפה:
ירוק בהיר

בריקס:
גבוה

עונות שתילה מיטביות:
אביב, קיץ

המלצות אגרוטכניות:
מומלץ כמפרה