מיקדו

אחידות בצלים אחידים.

בצל מיקדו
הבשלה:
מוקדמת

צורה:
סביבון

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
צהוב

טעם:
מעט חריף

חודשי אחסון:
4 חודשים בממוצע באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
סתיו