מללי

מיועד בעיקר לייצור גרעינים למאכל
עבר סלקציה לניקוי מוירוסים ב- 2012
צמח חזק

גרעיני אבטיח מללי