מרטיני

זן צ'רי לקטיף בבודדים בשטח פתוח, בעל מוצקות טובה וחיי מדף ארוכים מאוד.

עגבניית מרטיני
צורת הפרי:
כדורי

שיטת גידול:
שטח פתוח – הדליה ספרדית

עונות שתילה מיטביות:
קיץ, סתיו

בריקס:
6-7

עמידויות:

HR: Vd, Fol (race 1), ToMV
IR: Mi, Mj, Sl, TYLCV