נועם

זן אדום בעל טעם עדין.

בצל נועם
הבשלה:
מאוחרת

צורה:
סביבון

שיטת גידול:
זריעה ישירה

צבע קליפה:
סגול

טעם:
עדין

חודשי אחסון:
6 חודשים בממוצע באחסון מקיף.
* לעתים קרובות נעשה שימוש בתנאי קור ומיעוט חמצן כדי להאריך את חיי המדף.

עונת זריעה מיטבית:
חורף