ניל

יבול גבוה, צמח חזק, בעל כיסוי וחנטות חום וקור מעולות, מוצק, משקל סגולי גבוה.

הבשלה:
בכיר

שיטת גידול:
במבנים בהדלייה ספרדית

עמידויות:

HR: PMMoV 1,2
IR: TSWV


החברה:


מידות הפרי(קוטרXאורך):
10X11

דופן הפרי:
עובי בינוני

אופי צימוח:
חזק

עונות שתילה מיטביות:
כל השנה