סאבל

בצל ירוק לגידול לאורך כל העונות

בצל סאבל
צבע:
ירוק חזק

ראש:
לבן וקטן (לא מפתח התבצלות)

עמידויות:
עמידות שדה לבוטריטיס

עלווה:
ירוקה ועדינה

תכונות נוספות:
קל מאד לקילוף לפני שיווק