סאיה 4

לשחת ותחמיץ, אחוז נעכלות גבוה, בשלות בינונית, לקציר במחצית אפריל.