סאיה 6

לשחת ותחמיץ, זן אפיל, לקציר בסוף אפריל – תחילת מאי, מתאים בעיקר לאזורים עם כמות גשם שנתית מעל 400 מ”מ.